Özay Isı Mühendislik; faaliyet gösterdiği tüm iş kollarında, çevreye ve diğer tüm canlılara karşı yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakabilmenin sorumluluk ve bilinciyle çevre ve enerji ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uymayı kendine ilke edinmiş olup bu doğrultuda müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktadır. 

Bu doğrultuda Özay Isı Mühendislik;

      •    Üretim faaliyetlerimizin çevresel açıdan zararsız olmasını sağlamak,
      •    Hava, su, toprak ve gürültü kirliliğini kaynağında önlemek,
      •    Atıkların, çevreye ve diğer tüm canlılara zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlamak,
      •    Doğal kaynakların korunması için geri dönüşebilir ve enerji verimliliği yüksek ürünlerin teşvikini ve kullanımını sağlamak, 
      •    Çevre bilinci ve enerji verimliliği konularında eğitimler vererek toplumsal farkındalık oluşturmak,

Özay Isı Mühendislik, Dünya’nın gelecek nesillere bırakılacak en büyük emanet olduğu bilinciyle, ekolojik sistemin korunmasına yönelik iştiraklerin tam ortasında bulunmayı kendisine atfedilmiş en büyük sosyal sorumluluk kabul eder ve bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmeyi hedefler.