Sıhhi Tesisatı Sistemleri

Hayatın en temel gereksinimlerinden biri olan suyun, kullanımına ihtiyaç duyduğumuz yaşam alanlarımızdaki mahallere ulaştırılması, kullanılmış ve atık halini almış suyunda borularla toplanarak çevreyi ve yaşam alanlarını tehdit etmeyecek alanlara iletilmesini sağlayan, boru ağlarının yapımı ve uygulama alanıdır. Sıhhi tesisat denince ilk akla gelen kalitesiz malzeme ve işçilik hatalarından kaynaklanan ve yapıda ekonomik anlamda ciddi zararlara yol açan su kaçakları ve gider tıkanmaları akla gelmektedir. Oysaki yapının damarları olan sürekli akışkan taşıyan fiziksel genleşmelere, büzülmelere ve korozyona maruz kalan gerek kulanım suyu gerekse pis su taşıma boru hatları doğru malzeme doğru işçilik uygulamaları yapılarak bu gibi telafisi zor ve ekonomik anlamda külfetli sorunlara yol açması engellenebilir. Özay ısı Mühendislik uygulama alanındaki bilgi birikim ve tecrübesini kaliteli malzeme ve doğru uygulama teknikleriyle birleştirerek yapılarınızda ihtiyaç duyduğunuz. 

      •    Temiz su sistemleri
      •    Atık su sistemleri
      •    Yağmur suyu ve drenaj sistemleri
      •    Su arıtma sistemleri
      •    Su depolama ve basınçlandırma sistemleri
      •    Bahçe peyzaj sulama sistemleri

Ve diğer benzeri kullanım alanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sıhhi tesisat hizmetleri sunar.