Özay Isı Mühendislik; faaliyet gösterdiği tüm iş kollarında, insana ve çevreye olan hassasiyeti doğrultusunda benimsediği İş Sağlığı ve Güvenliği politikası ile sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamayı ilke edinmiştir.

Bu Kapsamda Özay Isı Mühendislik; 

          •    İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda tüm çalışanlara gerekli eğitimler verilerek çalışanların bilinçlendirilmesi.

          •    Tüm çalışanların yaptığı işe uygun ekipman ve diğer gerekli teçhizatları kullanarak, gerekli İş Güvenliği ve Sağlığı mevzuat yükümlülüklerine göre sorumluluk                         bilincinde faaliyetlerini sürdürmesi. 

          •    Çalışma alanlarında İş kazaları ve meslek hastalıklarını doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketlerin olası kaza risklerini tespit ederek ortadan kaldırmayı, bu                   amaçla her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı. 

          •    İnsana ve çevreye zarar verecek her türlü riski belirleyerek önleyici tedbirler almayı. 

Özay Isı Mühendislik, her şeyden değerli insan hayatının korunması için gerekli hassasiyeti göstererek faaliyetlerini sürdürür.